Who are we

A kaupapa maori collective working to make a positive difference for Maori and all communities in South Auckland

Whakarite mahere kia pai ai te kuhunga o te whānau  
Creating Seamless points of entry for whānau

Kia taunga ake te rautaki noho mo te anga whakamua 
Ensuring engagement that moves the collective forward

Kia tika te tuāpapa 
Our whare is purpose built to support the needs of the whānau